Google клас (код класу - дізнатися у свого вчителя) 

Онлайн посібник мови Pascal

Початки мови програмування Pascal

Онлайн компілятор

Практична робота №1 "Побудова інформаційних моделей".

Онлайн тест з теми"Моделювання. Поняття алгоритму."

Практична робота №1 «Створення й виконання програмного проекту».

Практична робота №2 «Введення й виведення даних, робота зі змінними». 

Практична робота №3 «Налагодження програм».  

geoguessr