Домашнє завдання

Опрацювати §26-27 в ел. підр.; Посилання №29-30;
(на 21.05.19 р.)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Підручник "Інформатика 5 клас" (за новою програмою 2017 року)

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

І семестр

Тема 1. Інформаційні процеси та системи

1. Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повідомлення, дані, інформація, шум.

2. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи

4. Комп`ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп`ютерів

Практична робота №1 Складові комп’ютерів та їх призначення.

5. Операційна система та її інтерфейс. (практичне завдання)

6. Файли, папки та операції над ними. Практична робота №2.

 

Тема 2. Мережеві технлогії та Інтернет

7. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок

Практична робота №3. Завантаження та пошук даних з Інтернету    (Додатково)

8. Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету

9. Використання мережі Інтернет для навчання

Тема 3. Опрацювання текстових даних 

10. Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об’єкти текстового документа.

11. Програмне забезпечення для опрацювання текстів.

ІІ семестр

12. Додавання зображень із файлу та їх форматування. Практична робота №4.

13. Введення, редагування та форматування символів і абзаців.

14. Додавання, редагування та форматування таблиць. Практична робота №5.

15. Однорівневі списки.

16. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах

17. Введення, редагування й форматування тексту.

18. Опрацювання текстового документа       Файл-заготовка

Тема 4. Алгоритми та програми

19. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.

20. Способи опису алгоритму. Програма.

21. Середовище опису й виконання алгоритмів

22. Типи алгоритмів (Додатково)

23. Лінійні алгоритми (Додатково)

24.Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч.

24.1 Практична робота №6 Завдання 1

24.2 Практична робота №6 Завдання 2

25. Алгоритми з повтореннями

25.1 Завдання 1 (Файли до завдання)

26. Цикли з лічильником

27. Цикли з умовою

28. Алгоритми з розгалуженнями

29. Практичне завдання (карта)

30. Проект "Кіт та лабіринт"

31. Проект "Чарівник і Кіт"