Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Підручник "Інформатика 5 клас" (за новою програмою 2017 року)

Студія коду

Конкурс Бобер 2017

Конкурс Олімпіс

Урок №1.Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повідомлення, дані, інформація, шум.

Урок №2. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Урок №3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи

Урок №4. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів

5.Практична робота №1 Складові комп’ютерів та їх призначення.

Інтерактивне завдання до практичної роботи № 1

6.Операційна система та її інтерфейс.

Контрольна робота з теми "Інформаційні процеси і системи" 1 варіант

Контрольна робота з теми "Інформаційні процеси і системи" 2 варіант

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет 

8. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок. 

9. Пошук інформації в Інтернеті. 

10. Практична робота №3. Завантаження та пошук даних з Інтернету

11. Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.

12. Використання мережі Інтернет для навчання

Контрольна робота №2 з теми: «Цифрові мережеві технології».

Тема 3. Опрацювання текстових даних

13.Порграмне забезпечення для опрацювання текстів

14.  Програмне забезпечення для опрацювання текстів. 

15. Введення, редагування та форматування символів і абзаців. 

17. Додавання, редагування та форматування таблиць. Практична робота №5.  

18. Однорівневі списки.

19. Сторінки документа та їх форматування.

20. Підсумковий урок з теми "Текстовий процесор"