1. Поняття комп’ютерної графіки.

2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растрових і векторних зображень.

3. Середовище та інструменти графічного редактора.