Домашнє завдання

§1-7; §3.1 (в електронному підручнику);посилання (всі, де є напис (для повторення)); працюємо в Scratch; правила ТБ 
(на 29.10.18 р.)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Підручник "Інформатика 6 клас" (за новою програмою 2017 року)

Завантажити Scratch

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

І семестр

Тема 1.

Типи алгоритмів (для повторення)

Лінійні алгоритми (для повторення)

Алгоритми з розгалуженням (для повторення)

Алгоритми з повторенням (циклами) (для повторення)

Цикли з лічильником (для повторення)

Цикли з умовою (для повторення)

1. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта

2. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

3. Створення програмних об’єктів

Практична робота №1     (додаткове завдання)

4. Поняття події. Види подій

5.Програмне опрацювання події

Практична робота №2