Домашнє завдання

 Опрацювати §6; Посилання №9; Правила ТБ 

(на 21.01.19 р. 7-А)

Опрацювати §6; Посилання №9; Правила ТБ

(на 22.01.19 р. 7-Б)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

І семестр

Тема 1. Служби Інтернету

1. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки.

2. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів.

3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.

ПР№1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу.

4. Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі

5. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

ПР№2 7-А ІІ група         7-А І група        7-Б І група         7-Б ІІ група

6. Інтернет речей

Тема 2. Опрацювання табличних даних

7. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора  (Додатково)

Практична робота№2. Введення й редагування числової та текстової інформації в середовищі табличного процесора.

8. Адресація і формули в ЕТ.

Практична робота №3. Використанння формул в ЕТ

Використання формул в ЕТ. "Товарообіг за поточний день"

Практична робота №4. Виконання обчислень за даними електронної таблиці.

ІІ семестр

Тема 3. Алгоритми та програми

9. Поняття моделі. Типи моделей

Практична робота "Побудова інформаційних моделей".