Домашнє завдання

Повт. все про Scratch;

Виконати проект "Голодний краб"; Правила ТБ 

(на 20.05.19 р. 7-А)

Повт. все про Scratch;

Виконати проект "Голодний краб"; Правила ТБ 

(на 14.05.19 р. 7-Б)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

І семестр

Тема 1. Служби Інтернету

1. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки.

2. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів.

3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.

ПР№1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу.

4. Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі

5. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

ПР№2 7-А ІІ група         7-А І група        7-Б І група         7-Б ІІ група

6. Інтернет речей

Тема 2. Опрацювання табличних даних

7. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора  (Додатково)

Практична робота№2. Введення й редагування числової та текстової інформації в середовищі табличного процесора.

8. Адресація і формули в ЕТ.

Практична робота №3. Використанння формул в ЕТ

Використання формул в ЕТ. "Товарообіг за поточний день"

Практична робота №4. Виконання обчислень за даними електронної таблиці.

ІІ семестр

Тема 3. Алгоритми та програми

9. Поняття моделі. Типи моделей

Практична робота "Побудова інформаційних моделей".

10. Поняття змінної та її значення

Практичне завдання (реалізація лінійних алгоритмів)     (додаткове завдання) (Повторення)

11. Створення лінійних алгоритмів і програм з використанням змінних

12. Проект "Тести в Scratch"

 13. Проект "Танчик"

14. Проект "Кіт та миша"

15. Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням Проект «Кіт у лабіринті»

16. Проект "Політ кажана через перешкоди"

17. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч.

18.1 Проект "Арканоїд" (7-8 балів)

18.2 Ремікс гри "Pong" (9-11 балів)

19. Створення алгоритмів і програм з повтореннями з використанням змінних

20. Проект "Голодний краб"

21. Проект "Спіймай зірку"