Домашнє завдання

 Посилання №42-49; Підг. до тестів; правила ТБ 

(на 02.05.19 р.  8-А)

Опрацювати §29; Посилання №42-45,47;

Виконати завдання №47; правила ТБ

(на 06.05.19 р.  8-Б)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

Geoguessr

 

І семестр

Тема 1. Кодування даних

1. Кодування та декодування повідомлень.

2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів.

ПР№1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

Тема 2. Апаратне і програмне забезпечення комп'ютера

3. Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів

4. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних.

ПР№2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

5. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

6. Архівування даних. Стиснення даних

ПР№3. Архівування та розархівування даних

Тема 3. Опрацювання текстових даних

7. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування (додатково)

ПР№4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

8. Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.  (Додатково)

Тема 4. Опрацювання об'єктів мультимедіа

9. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

10. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

11. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

19. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

20. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Завантажити програму OpenShot Video Editor

Матеріали для створення відеокліпу. 

Додатково

Тема 5. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування

21. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

23. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

24. Програмний проект і файли, що входять до його складу

25. Практична робота № №8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

26. Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка».

27. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень.

28.Практична робота №9. Створення програми з кнопками та написами.

ІІ семестр

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

29. Величини (змінні і константи), їхні властивості. Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий. Елемент керування "Поле введення"

30.  Величини числового типу, операції над ними. Величини (змінні і константи), їхні властивості. Прості типи величин.

31. Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

32. Практична робота №11. Налагодження готової програми. Створення проектів "Довідник з географії" та "Міра ваги".

33. Величини логічного типу, операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

34. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елемент для введення даних: прапорець.

35. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається».

36. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.  Завдання

37. Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування

38. Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин.

39. Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

40. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

41. Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних засобами мови програмування (Додатково)

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

42. Табличний процесор теорія.

43. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

44. Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора

45. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування

46. Практична робота №14. Розв'язування задач на обчислення

47. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми. (завдання)

48. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

49. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

50. Підсумковий урок з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»

51. Компетентнісні завдання