1. Кодування та декодування повідомлень.

2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів.

3. Практична робота №1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.

4. Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Процесор, його призначення.

5. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних.

6. Практична робота № 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

7. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи

8. Архівування даних. Стиснення даних

9. Практична робота №3. Архівування та розархівування даних.

10. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування

12.Практична робота № 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

13.Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

14.Створення документа на основі шаблону.

15.Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. 

Стилі і шаблони документів

16. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.  

17. Сервіси розміщення аудіо та  відео файлів в Інтернеті. 

18.  Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

19. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.  Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

20. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.  

Завантажити цю програму ви можете на вкладці "Програмне забезпечення"

Матеріали для створення відеокліпу.

Тест 9. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа

Тест 10. Створення відеокліпу