Домашнє завдання

Посилання №7+(додатково) законспектувати; §7,9; повторити правила ТБ 

(на 18.10.18 р.  8-А)

Посилання №7+(додатково) законспектувати; §7,9; повторити правила ТБ
(на 29.10.18 р.  8-Б)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

І семестр

Тема 1. Кодування даних

1. Кодування та декодування повідомлень.

2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів.

ПР№1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

Тема 2. Апаратне і програмне забезпечення комп'ютера

3. Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів

4. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних.

ПР№2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

5. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

6. Архівування даних. Стиснення даних

ПР№3. Архівування та розархівування даних

Тема 3. Опрацювання текстових даних

7. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування (додатково)

ПР№4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

8. Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.