1. Кодування та декодування повідомлень.

2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів.

3. Практична робота №1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.

4. Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Процесор, його призначення.

5. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних.

6. Практична робота № 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

7. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи

8. Архівування даних. Стиснення даних

9. Практична робота №3. Архівування та розархівування даних.

10. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування

12.Практична робота № 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

13.Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

14.Створення документа на основі шаблону.

15.Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. 

Стилі і шаблони документів

16. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.  

17. Сервіси розміщення аудіо та  відео файлів в Інтернеті. 

18.  Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

19. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.  Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

20. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.  

Завантажити цю програму ви можете на вкладці "Програмне забезпечення"

Матеріали для створення відеокліпу.

Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування 

22. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

23. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

24. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. 

25.  Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Запис програми засобами середовища програмування. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. 

26. Практична робота № №8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.  

27.  Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка». 

28. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень.

30.Практична робота №9. Створення програми з кнопками та написами.

31.Практична робота №9

32. Елемент опрацювання поле.

33.Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

34. Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.  

38. Практична робота №11. Налагодження готової програми. Створення проектів "Довідник з географії" та "Міра ваги".

39. Величини логічного типу, операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. 

40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елемент для введення даних: прапорець.  

41.  Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається».

42  Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.

43 Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування

44 Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин.

45.Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

46. Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.   

47. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. 

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора 

Табличний процесор теорія.

50. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

51. Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора. 

52. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

53.  Практична робота №14. Розв’язування задач на обчислення.  

54. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

55. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми. (завдання)

56. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. 

57. Підсумковий урок з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»