Домашнє завдання

Опрацювати §15; Посилання №15,16; підг. до тестів. правила ТБ (на 07.12.18 р.)

Повторити посилання №6.1-6.14 (Посилання з написом Повторення) 


 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ (pdf)

Студія коду

Blockly Games

Scratch Online

Конкурс Бобер

Конкурс Олімпіс

Вимоги до оформлення рефератів

Geoguessr

І семестр

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

1. Поняття інформаційного суспільства. Інформатика як наука та галузь діяльності людини

2. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні системи, їх види

Тема 2. Мережеві технології

3. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж

4. Призначення й структура Інтернету. Адресація в мережах

5. Сучасні сервіси Інтернету

6. Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук

Тема 3. Комп'ютерні презентації 

7. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації (додатково)

8. Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій

9. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

Практична робота №1. Створення слайдової презентації.

Практична робота №2 (додатково)

Практична робота №3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом. (Приклад презентації Тернопіль)

Тема 4. Основи інформаційної безпеки

10. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

11. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

12. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму

 

Тема 5. Комп'ютерне моделювання

13.Модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.

14.Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі. Поняття комп’ютерного експерименту. Проведення комп’ютерного експерименту.

Практична робота "Побудова інформаційних моделей".

Карти знань. Редактори карт знань

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

15. Введення та виведення табличних величин

16. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

6.1 Поняття мови програмування. Складові мови програмування. (Повторення)

6.2. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. (Повторення)

6.3. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. (Повторення)

6.4. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Запис програми засобами середовища програмування. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. (Повторення)

6.5 Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка».

6.6 Поняття про метод. Використання вікон повідомлень. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень. (Повторення)

6.7 Елемент опрацювання поле. (Повторення)

6.8 Величини логічного типу, операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. (Повторення)

6.9 Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елемент для введення даних: прапорець. (Повторення)

6.10 Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається». (Повторення)

6.11 Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. (Повторення)

6.12 Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування (Повторення)

6.13 Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів. (Повторення)

6.14 Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. (Повторення)

17. Створення проекту "Керування написом"

18. Створення проекту "Туристична агенція"