ТЕМА 1

1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології.

2. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні системи, їх види.

4. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж.

5. Призначення й структура Інтернету. Адресація в мережах. Передавання даних в мережі Інтернет.

6. Сучасні сервіси Інтернету.

7. Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук

Тест 1 (9 клас) Класифікація, апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Передавання даних в мережі інтернет. Канали зв’язку, їх види

Тест 2 (9 клас) Адресація в інтернеті. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до інтернету, функції провайдера

Тест 3 (9 клас) Спеціальні інструменти пошуку в інтернеті. Розширений пошук

ТЕМА 2

8. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації

9. Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій

10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

11. Практична робота №2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями

Тест 4. Елементи дизайну презентацій. Використання діаграм у презентаціях

Тест 5. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів

Тест 6. Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації

13. Практична робота №3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.   (Приклад презентації Тернопіль)

14. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

15. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

16. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму

Практична завдання 

Тест 6. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

ТЕМА 5

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.   

 Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі.  Поняття комп’ютерного експерименту. Проведення комп’ютерного експерименту. 

Практична робота "Побудова інформаційних моделей".

Blockly-games

Подорож країнами

Карти знань. Редактори карт знань

ТЕМА 6

24. Введення та виведення табличних величин

25. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

26. Алгоритми опрацювання табличних величин. 

27. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.  

28. Практична робота №6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.  

Практична робота №6

Практична робота №7

ТЕМА 7

33. Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони

Комп’ютерна публікація

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій

Алгоритм створення комп’ютерної публікації

36.Практична робота №8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону. 

37.Практична робота №9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних

39. Поняття колірної моделі. Формати файлів растрових та векторних зображень

40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

41.  Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.  

42. Практична робота №10. Створення простих векторних зображень.