ТЕМА 1

1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології.

2. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні системи, їх види.

4. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж.

5. Призначення й структура Інтернету. Адресація в мережах. Передавання даних в мережі Інтернет.

6. Сучасні сервіси Інтернету.

7. Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук

Тест 1 (9 клас) Класифікація, апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Передавання даних в мережі інтернет. Канали зв’язку, їх види

Тест 2 (9 клас) Адресація в інтернеті. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до інтернету, функції провайдера

Тест 3 (9 клас) Спеціальні інструменти пошуку в інтернеті. Розширений пошук

ТЕМА 2

8. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації

9. Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій

10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

11. Практична робота №2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями

Тест 4. Елементи дизайну презентацій. Використання діаграм у презентаціях

Тест 5. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів

Тест 6. Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації

13. Практична робота №3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.   (Приклад презентації Тернопіль)

14. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

15. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

16. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму

Практична завдання 

Тест 6. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

ТЕМА 5

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.   

 Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі.  Поняття комп’ютерного експерименту. Проведення комп’ютерного експерименту. 

Практична робота "Побудова інформаційних моделей".

Blockly-games

Подорож країнами

Карти знань. Редактори карт знань

ТЕМА 6

24. Введення та виведення табличних величин

25. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

26. Алгоритми опрацювання табличних величин. 

27. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.  

28. Практична робота №6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.  

Практична робота №6

Практична робота №7

ТЕМА 7

33. Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони

Комп’ютерна публікація

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій

Алгоритм створення комп’ютерної публікації

36.Практична робота №8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону. 

37.Практична робота №9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

ТЕМА 8

38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних

39. Поняття колірної моделі. Формати файлів растрових та векторних зображень

40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

41.  Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.  

42. Практична робота №10. Створення простих векторних зображень. 

43. Практична робота №11. Створення складених векторних зображень.

ТЕМА 9

44. Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Організація та планування колективної діяльності.

45.  Опитування з використанням онлайн-форм.

46. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Створення і використання спільних електронних закладок. Синхронізація даних. Канали новин.

47. Практична робота 12 Офісні веб-програми для створення спільних документів.

48. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів

49. Поняття мови розмітки гіпертексту

50. Використання онлайн-систем конструювання сайтів

51. Впр 2 ст.199.

52. Впр 3 ст.201

53. Етапи створення веб-сайтів.

54. Компетентнісні задачі

55. Компетентнісні задачі і проекти

56. Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту (додатковий матеріал)