ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ


Засновник — Прилуцька міська рада Чернігівської області
Керівник — директор гімназії
Колегіальний орган управління гімназії — педалогічна рада
Колегіальний орган громадського самоврядування — Учнівська демократична республіка

Рада гімназії
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори (конференція) колективу гімназії
Мова навчання — українська
Вакантні місця працівників — відсутні