УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

ВКАЗІВКИ ДО ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА

Щоденник – особиста власність учня (учениці) 1 – 11 класів і є однією з форм моніторингу навчальної діяльності учнів та зв’язку педагогічного колективу з батьками.

На початку навчального року учень (учениця) охайно заповнює титульну сторінку обкладинки щоденника, записує назви навчальних предметів і прізвища, імена та по батькові вчителів, які викладають цей предмет, занотовує розклад уроків.

Учень (учениця) щоденно записує стисло, грамотно і охайно завдання додому у відповідних графах предметних днів, на які вони задані.

Виставляючи бали в класному журналі, вчитель одночасно записує їх до щоденника та завіряє своїм підписом. Класний керівник стежить за правильністю записів у щоденнику, наявністю балів досягнень у навчанні учня (учениці) та відмічає кількість пропущених уроків за тиждень.

Учень (учениця) самостійно заповнює сторінку відомостей про досягнення у навчанні після закінчення відповідних семестрів та навчального року для самоконтролю за особистими результатами у навчанні. Щотижня батьки переглядають і підписують щоденник.

Завдання з інформатики